VIATOR d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Kralja Držislava 6, OIB: 64731717121 je trgovačko društvo koje je registrirano za iznajmljivanje i prodaju automobila i motornih vozila lake kategorije. U obavljanju svoje registrirane djelatnosti VIATOR d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih klijenata, strogo primjenjujući relevantnu pravnu regulativu.

1.Što je osobni podatak?

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak ili kombinacija podataka koji mogu poslužiti
za identifikaciju osobe. Osobni podaci koje VIATOR d.o.o. prikuplja i obrađuje
uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresu, kontakt
podatke, OIB, podatke o datumu rođenja, spolu, po potrebi identifikacijskoj
ispravi i IP adresi). Podaci su također nužni i kako bismo za vrijeme našeg
poslovnog odnosa lakše s Vama komunicirali i prenosili Vam važne informacije.

2.Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

VIATOR d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke te je odgovorno da se osobni
podaci obrađuju i čuvaju na način koji je u skladu s važećim europskim i
nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka. U tom smislu VIATOR d.o.o.
smatra se voditeljem obrade osobnih podataka.

3.Kako prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo izravno od Vas, prilikom zaprimljenih upita o
pružanju naših usluga, primjerice sklapanja ugovora o najmu, njegovog izvršenja,
prijave štete i sl. Kada podatke dostavljate putem trećih strana, kao što su
npr. agencije, smatramo također da ih dobivamo izravno od Vas. Vaše podatke
možemo prikupljati i iz javno dostupnih izvora i isprava, od trećih osoba kao
što su naši poslovni partneri, državna tijela, osiguravajuća društva,
odvjetnici ili financijske ustanove.

Vaše podatke prikupljamo i putem internet stranica: www.viator-auto.hr, www.rentacarlastminute.hr te www.viatordrive.hr,
prilikom posjete tim stranicama te pristankom na prikupljanje putem određenih vrsta kolačića (cookies).

4.Koje su pravne osnove i svrhe za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka?

VIATOR d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke za zakonom određene dopuštene
svrhe, prvenstveno za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora o najmu vozila i s
time povezanih usluga, sve u skladu s pozitivnim pravnim propisima. Vaše
podatke također prikupljamo kako bismo ispunili naše zakonske obveze i/ili na
temelju našeg legitimnog interesa, a za određene svrhe obrade dodatno tražimo
Vašu privolu.

·Osobne podatke potrebne za
sklapanje ugovora o najmu prikupljamo već prilikom kreiranja ponude prema Vama
kao budućem korisnikom našeg vozila. Tijekom ugovornog odnosa, Vaše osobne
podatke prikupljamo radi ostvarenja prava i obveza iz ugovora o najmu, bilo da
ste najmoprimac, korisnik, vozač ili treća strana.

·Vaše osobne podatke obrađujemo i radi
ispunjenja naših zakonskih obveza, posebice obveze dostavljanja vjerodostojnih
podataka nadležnim tijelima u slučaju počinjenja prekršaja ili kaznenih djela, obveza
rješavanja pritužbi i prigovora vezanih za sklapanje i izvršenje ugovora o
najmu i/ili pritužbi i prigovora na izdane račune, obveza dostavljanja
periodičnih financijskih obračuna nadležnim tijelima radi javne objave, obveza
iz Zakona o računovodstvu te Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma.

·Vaše osobne podatke možemo
obrađivati ako je takva obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa, osim
kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode, a
zahtijevate zaštitu osobnih podataka. Ako podnesete prigovor na takvu obradu,
više nećemo obrađivati Vaše podatke, osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi
razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

·Vaše osobne podatke prikupljamo i
temeljem privole. Potpisivanjem izjave kojom nam dajete privolu za prikupljanje
i obradu osobnih podataka, pristajete na to da VIATOR d.o.o. te osobne podatke
prikuplja i koristi radi pružanja usluga, osiguranja naplate, stvaranja baze
podataka svojih korisnika, zaštite svoje imovine te zaštite i sigurnosti svojih
korisnika i zaposlenika. Osim navedenih svrha, ukoliko ste na to pristali u
izjavi o privoli, VIATOR d.o.o. Vaše osobne podatke može koristiti i radi
eventualnog stupanja u kontakt s Vama, kako u marketinške svrhe, tako i u svrhe
poboljšanja svojih usluga. Izjavu o privoli možete povući u svakom trenutku. Povlačenje
izjave o privoli samo u onom dijelu u kojem ste pristali da stupamo u kontakt s
Vama ne utječe na mogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovora o najmu, nego samo
brisanje Vaših kontakt podataka iz naših popisa temeljem kojeg Vas kontaktiramo
u marketinške svrhe ili u svrhe poboljšanja svojih usluga.

·Vaše osobne podatke prikupljamo i
putem web stranica: www.viator-auto.hr,
www.rentacarlastminute.hr te www.viatordrive.hr, prilikom posjete tim
stranicama te pristankom na prikupljanje putem određenih vrsta kolačića (cookies).
Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih ne koristimo za to.
Periodično ih koristimo u statističke svrhe, ali istovremeno osiguravamo
anonimizaciju svakog korisnika, stoga se ta osoba ne može identificirati. Upisom
osobnih podataka na za to predviđena mjesta na našim web stranicama potvrđujete
da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje društvu VIATOR
d.o.o. kao voditelju obrade, te dopuštate da se ti podaci koriste u svrhu u
koju su dani. Više informacija možete pronaći u Obavijesti o kolačićima.

·Vaše osobne podatke prikupljamo i
obrađujemo i putem videonadzora radi zaštite osoba i imovine. Snimke
videonadzora možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud),
ako je to potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

 

5.Sigurnost osobnih podataka

VIATOR d.o.o. osobne podatke prikuplja i obrađuje na način kojim se osigurava
odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje
učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg
njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

VIATOR d.o.o. poduzima sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako
bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene,
neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima.

Svi zaposlenici VIATOR d.o.o. obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem
izjave o povjerljivosti.

6.  Tko će imati pristup Vašim osobnim podacima?

VIATOR d.o.o. posebno vodi brigu o tome da se Vaši osobni podaci prikupljaju i
obrađuju na način koji je u skladu s pravnim osnovama i svrhama prikupljanja
osobnih podataka. Kako bi se ostvarile te svrhe, VIATOR d.o.o. u nekim
slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim sljedećim osobama: državnim
tijelima, u skladu s našim zakonskim obvezama, pružateljima informatičkih
rješenja, pružateljima marketinških i knjigovodstvenih usluga te drugim
poslovnim partnerima.

Sve navedene osobe (izvršitelji obrade osobnih podataka) obrađuju Vaše osobne
podatke sukladno našim uputama, u skladu s posebnim Ugovorom o obradi podataka
kojeg smo sklopili s ovim osobama, poštujući pritom odgovarajuće tehničke i
organizacijske mjere, kao i važeće propise s područja zaštite osobnih podataka,
sve kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Iznimka od navedenog su tijela državne i javne vlasti koja podatke obrađuju sukladno
propisima te slučajevi u kojima ove osobe primjenjuju posebna pravila obrade
sukladno propisima koji se na njih i takvu obradu odnose.

VIATOR d.o.o. ni u kojem slučaju Vaše osobne podatke neće učiniti dostupnima
subjektima koji nemaju ovlaštenje za njihovu obradu.

7.Koja su Vaša prava u vezi zaštite Vaših osobnih podataka i kako ih ostvariti?

Kada je to propisima predviđeno, imate:

pravo na pristup osobnim
podacima
koji se na Vas odnose te informacijama o obradi,

pravo na ispravak osobnih
podataka
kako biste osigurali da su podaci kojima VIATOR d.o.o. raspolaže
istiniti, točni i ažurni,

pravo na brisanje osobnih
podataka
, ukoliko ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje dopuštenih
svrha obrade osobnih podataka te ukoliko ne postoji zakonska odredba po kojoj
se podaci ne smiju brisati,

pravo na ograničenje obrade
osobnih podataka
u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja
zaštite osobnih podataka,

pravo na prijenos osobnih
podataka
drugom voditelju obrade osobnih podataka,

pravo na podnošenje prigovora
VIATOR d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu,

pravo na povlačenje privole
u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu.

8.Kako možete prigovoriti obradi osobnih podataka?

Pod određenim uvjetima, kad je to zakonski dopušteno, imate pravo prigovoriti
obradi osobnih podataka ili zatražiti prekid obrade osobnih podataka, npr. kada
obradu temeljimo zbog izravnog marketinga. Čim zaprimimo Vaš zahtjev za
prekidom obrade, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je
obrada dopuštena relevantnim zakonskim i drugim propisima. Vaš zahtjev možete
poslati na e-mail adresu gdpr@viator-auto.hr.

9.Koliko dugo VIATOR d.o.o. čuva Vaše osobne podatke?

VIATOR d.o.o. čuva Vaše podatke u rokovima koji su određeni svrhom obrade, propisima
koji definiraju razdoblja čuvanja podataka, propisom definiranim rokovima
zastare potraživanja te internim aktima kojima se propisuju rokovi čuvanja
podataka, a vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih
mjera zaštite Vaših prava i sloboda.

10. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka, kao i
ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka, možete kontaktirati
Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail gdpr@viator-auto.hr ili na telefonski
broj +385 21 444 228.

11. Izmjena pravila o zaštiti osobnih podataka

VIATOR d.o.o. redovito dopunjava Politiku privatnosti u skladu s promjenama i
novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Politike
privatnosti dostupna na web stranici www.viator-auto.hr. U slučaju značajne promjene sadržaja Politike
privatnosti koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit
ćete izravno obaviješteni.

Preuzimanje datoteke: Politika privatnosti Viator d.o.o